Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Honda Motor Europe Limited, jednající prostřednictvím své organizační složky Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika (dále jako „my“) se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují základní principy, na jejichž základě budeme zpracovávat osobní údaje, které od vás shromáždíme nebo které nám poskytnete. Žádáme vás, abyste si následující informace pečlivě pročetli. Pochopíte tak, jakým způsobem na osobní údaje nahlížíme, jaké jsou naše postupy a jak s údaji nakládáme. 

Pro účely zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2001Sb., (dále jenom „zákon“) se za správce údajů považuje společnost Honda Motor Europe Limited, jednající prostřednictvím své organizační složky Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, IČ: 24267007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A., vložka 75845, se sídlem:

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

 

Shromažďované údaje

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

1. Kontaktní údaje, které jste uvedli při vyplnění formulářů na našem webu www.honda.cz, včetně údajů, které jste uvedli při těchto příležitostech:

 

• přihlášení k odběru k některému z našich elektronických sdělení (např. newsletter);

• objednávce brožury;

• objednávce zkušební jízdy;

• registraci výrobku nebo změně informací o vlastníkovi vozidla;

• dotazu na konkrétní výrobek;

• žádosti o zavolání zpátky;

• reakci na kampaň;

• účasti v soutěži nebo na propagační akci;

• odeslání otázky nebo vašeho názoru.

 

2. Podrobné informace o vašich návštěvách webu, například datové přenosy, údaje o poloze, webové protokoly nebo jiné údaje o komunikaci a použitých prostředcích. 

V okamžiku odesílání údajů a při každé následné příležitosti, kdy jste kontaktováni, máte možnost se z odběru sdělení od nás nebo našich partnerů odhlásit.

 

IP adresy

Pro účely správy systému a předávání souhrnných informací našim reklamním partnerům můžeme shromažďovat takové informace o vašem počítači, jako je IP adresa, operační systém nebo typ prohlížeče (jsou-li dostupné). Tyto statistické údaje týkající se vzorců chování a jednání našich uživatelů při procházení neidentifikují žádnou konkrétní osobu.

Soubory cookie

Na našem webu používáme soubory cookie, které vás umožňují odlišit od ostatních uživatelů webu. Umožňují nám přizpůsobit jeho reakce tak, aby se vám web lépe procházel, a současně ho tak můžeme vylepšovat. Máte-li zájem o podrobné informace o používaných souborech cookie a účelech, k nimž je používáme, seznamte se s našimi Zásadami používání souborů cookie (klikněte sem). Pokud chcete soubory cookie zakázat, vyhledejte informace v nápovědě k prohlížeči.

Kde vaše osobní údaje ukládáme

Data, která od vás shromáždíme, mohou být přenesena nebo uložena v místě, které se nachází mimo Evropský hospodářský prostor („EHS“). Mohou být rovněž zpracovávána zaměstnanci, kteří pracují mimo oblast Evropského hospodářského prostoru, přičemž se může jednat o naše vlastní zaměstnance nebo zaměstnance některého z dodavatelů. Odesláním svých osobních údajů vyjadřujete souhlas s tím, že tyto údaje mohou být tímto způsobem přenášeny, ukládány nebo zpracovávány. Podnikneme veškeré nezbytně nutné kroky k zajištění bezpečnosti vašich údajů při zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. 

Přenos informací přes internet však bohužel není zcela bezpečný. Přestože na ochranu vašich osobních údajů vynaložíme maximální úsilí, nemůžeme bezpečnost údajů přenášených na náš web zaručit a veškeré přenosy činíte na vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, uplatníme přísné postupy a bezpečnostní funkce s cílem pokusit se zabránit neoprávněnému přístupu. 

K čemu údaje využíváme

Informace, které o vás máme, využíváme následovně:

• abychom zajistili, že obsah našeho webu publikujeme způsobem, který je pro vás i váš počítač maximálně efektivní;

• abychom vám zveřejnili informace týkající se našich výrobků, služeb, nabídek nebo technických novinek, které jste si vyžádali nebo o nichž se domníváme, že by vás mohly zaujmout (za předpokladu, že jste s možností být pro takovéto účely kontaktováni vyjádřili souhlas);

• abychom vás kontaktovali s dotazem na vaše názory na naše výrobky nebo služby, přičemž získané informace mohou být využity pro marketingové, výzkumné nebo analytické účely (za předpokladu, že jste s možností být pro takovéto účely kontaktováni vyjádřili souhlas).

Vaše údaje můžeme rovněž využívat (nebo využívání vašich údajů můžeme povolit vybraným třetím stranám) k poskytování informací ohledně zboží a služeb, které by vás mohly zajímat. V této záležitosti vás můžeme my nebo oni kontaktovat poštou nebo telefonicky. 

Elektronickými prostředky vás my (nebo vybrané třetí strany) kontaktujeme pouze tehdy, jestliže jste k tomu udělili souhlas.

Možnost přihlášení a odhlášení

Možnost se přihlásit nebo odstoupit od toho, aby vaše kontaktní údaje byly využívány výše uvedeným způsobem, budete mít v okamžiku odesílání údajů. 

Když například objednáváte nějakou brožuru, můžete nás při uvedení svých údajů informovat, že od společnosti Honda nebo našich partnerů nechcete dostávat žádné další informace, nebo nám dát na vědomí, jakým nejvhodnějším způsobem se na vás můžeme obracet s informacemi, které by vás mohly zajímat.

Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje využívali výše uvedeným způsobem (nebo abychom je předávali k marketingovým účelům třetím stranám), zaškrtněte na formuláři pro shromažďování údajů příslušná políčka. 

Přihlášením se k odběru novinek souhlasíte s pravidelním doručováním newsletteru prostřednictvím e-mailu. Z odběru novinek se můžete kdykoliv bezplatně odhlásit kliknutím na příslušný odkaz, který je uveden v každém vydání newsletteru.

Pokud budete chtít, abychom vám propagační materiály přestali zasílat e-mailem nebo jinými prostředky, můžete příjem těchto informací kdykoli odhlásit. Použijte některý z těchto postupů:

• Odpovězte na příslušný e-mail a do předmětu zadejte výraz „odhlásit“.

• Zaškrtněte na formuláři s odpovědí políčka pro zrušení odběru a formulář odešlete.

• Napište e-mail na adresu info@honda.cz.

• Klikněte na link "odhlásit" v příslušném propagačním materiálu

Odhlášení je zdarma (mohou být účtovány poplatky v závislosti na vašem poskytovateli služeb).

Zpřístupnění údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členu naší skupiny, autorizovaným servisům nebo třetím stranám pracujícím v zastoupení společnosti Honda. 

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit třetím stranám za předpokladu, že povinnost osobní údaje zpřístupnit nebo sdílet vyplývá z nutnosti vyhovět některému platnému zákonu, pro účely prosazování našich Podmínek použití nebo ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Honda, našich zákazníků nebo jiných osob. 

Falešné e-maily zneužívající značku Honda

Společnost Honda si je vědoma existence falešných e-mailů (jimž se často říká „phishingové“ e-maily), které mohou obsahovat různá oznámení, jako jsou třeba inzerce nebo nabídky práce nebo oznámení o ocenění v soutěži. Tento druh e-mailů zneužívá značku Honda a předstírá, že se jedná o pravé e-maily. Jejich skutečným záměrem je ale získat soukromé informace o spotřebitelích (například čísla kreditních karet nebo hesla). Tyto e-maily nemají se společností Honda žádnou spojitost a společnost Honda takovéto druhy inzerce práce nebo komunikace s vítězi soutěží nepoužívá. 

Bohužel počet těchto falešných e-mailů na internetu stále narůstá. V praxi to vypadá tak, že se přímo oběti pošle falešný e-mail nebo je nasměrována na webovou stránku, která požádá o osobní údaje.

Falešné nabídky práce se obvykle zaměřují na osoby žijící v zahraničí; oběť požádají, aby poslala peníze do domovské země, protože je někdo potřebuje pro účely získání víza. Společnost Honda od vás nikdy nežádá žádné platební informace ve vztahu k jakýmkoli žádostem o pracovní místo nebo ke komunikaci, která s nimi souvisí. Pokud máte pochybnosti, zda je nějaká nabídka práce pravá, obraťte se e-mailem na adresu info@honda.cz.

Nedávno se vyskytla e-mailová oznámení o vítězství v soutěži, která předstírala, že pochází od společnosti Honda. Ve vztahu k vítězům soutěží nebo ke komunikaci, která s nimi souvisí, od vás společnost Honda nikdy nepožaduje žádné platební informace.

Společnost Honda doporučuje, abyste v případě, že obdržíte e-mail pod značkou Honda s žádostí o osobní nebo finanční údaje a obáváte se, že není pravý, s těmito e-maily nakládali s nejvyšší obezřetností.

Aktivita na webových stránkách

Opravy, aktualizace a přístup k osobním údajům

Pokud se vaše osobní údaje změní (například se změní PSČ, e-mailová adresa a podobně) nebo pokud jsou naše informace nepřesné, vynasnažíme se vaše osobní údaje v naší databázi opravit nebo aktualizovat nebo je z ní odstraníme. O změně nebo nepřesnosti nás můžete informovat pomocí e-mailové adresy info@honda.cz.

Žádosti o přístup subjektů údajů

Pokud chcete získat přístup k osobním údajům, které o vás společnost Honda uchovává, napište nám na e-mailovou adresu info@honda.cz, kde se žádosti bude věnovat náš pracovník.

Odkazy na weby třetích stran

Náš web může příležitostně obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů nebo přidružených společností. Společnost Honda nenese odpovědnost za obsah žádné webové stránky, na niž náš web odkazuje. Pokud přejdete na web třetí strany, je na vaší odpovědnosti přečíst si příslušné zásady ochrany soukromí a zákonné smluvní podmínky, které na daném webu platí.

Oznámení o změnách

Jestliže se naše zásady ochrany soukromí rozhodneme změnit, dané změny zveřejníme na naší domovské stránce, takže vždy zůstanete informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností je (případně) zpřístupňujeme. Pokud se rozhodneme osobní údaje využívat způsobem, který se bude lišit od toho, který jsme uváděli v době získání dat, upozorníme vás na tuto skutečnost e-mailem. Budete mít možnost vybrat, zda dané informace tímto rozdílným způsobem můžeme nebo nemůžeme využívat.

 

Soubory cookie

Na našem webu používáme soubory cookie, které vás umožňují odlišit od ostatních uživatelů webu. Pomáhá nám to vytvářet uživatelsky příjemný web a hodnotit, jak si vede z hlediska návštěvnosti. Máte-li zájem o podrobné informace o používaných souborech cookie a účelech, k nimž je používáme, seznamte se s našimi Zásadami používání souborů cookie